สถานที่ตั้งของบริษัท พีเอ็ม-พลาสติก อุดร จำกัด

ที่อยู่: 169 หมู่ 10 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

View Larger Map

Thai